Plaça de l’Abat Oliba s/n - 17500 Ripoll+34 972 704203informacio@monestirderipoll.cat
  • ca
  • en
  • es
  • fr

Patronat del Monestir

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll és format per representants del Bisbat de Vic, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ripoll, sota la presidència del bisbe de Vic. El rector de la parròquia de Santa Maria n’és el president de la Comissió Executiva. Es va constituir el desembre de 1985 i té per objectiu vetllar per la conservació i restauració del monestir: encarregar projectes, procurar-los els recursos econòmics convenients i supervisar les obres que s’hi duguin a terme. Des de la seva constitució ha portat endavant una important tasca amb aquest objectiu.

Membres del Patronat (2014):

President: Excm. i Rvdm. Sr. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic

Vicepresident primer: Honorable Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Representant de la Generalitat de Catalunya: Sr. Joan Pluma i Vilanova, director general del Patrimoni Cultural

Representant de la Generalitat de Catalunya: Sr. Josep M. Rueda i Torres, subdirector general del Patrimoni Arquitectònic

Vicepresident segon: I·lm. Sr. Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona

Representant de la Diputació de Girona: Sr. Antoni Solà i Buïgas

Vicepresident tercer: Il·lm. Sr. Jordi Munell i García, alcalde de Ripoll

Vocal: Sr. Ramon Santanach i Pujol, regidor de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de Ripoll

Vocal: Sr. Antoni Baulida i Casadellà

Vocal: Mn. Joan Carles Serra Permanyer, rector de Santa Maria de Ripoll i president de la Comissió Executiva

Vocal: Sra. Michèle Boix i Buscail

Tresorer: Sr. Xavier Rudé i Payró

Secretari: Sr. Jordi Brull i Mir

MENU