Plaça de l’Abat Oliba s/n - 17500 Ripoll+34 972 704203informacio@monestirderipoll.cat
  • ca
  • en
  • es
  • fr

Patronat del Monestir

El Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll és format per representants del Bisbat de Vic, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ripoll, sota la presidència del bisbe de Vic. El rector de la parròquia de Santa Maria n’és el president de la Comissió Executiva. Es va constituir el desembre de 1985 i té per objectiu vetllar per la conservació i restauració del monestir: encarregar projectes, procurar-los els recursos econòmics convenients i supervisar les obres que s’hi duguin a terme. Des de la seva constitució ha portat endavant una important tasca amb aquest objectiu.

Membres del Patronat:

President: Excm. i Rvdm. Sr. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic

Vicepresidenta primera: Honorable Sra. Natàlia Garriga i Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Representant de la Generalitat de Catalunya: Sra. Sònia Hernández Almodóvar, directora general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Representant de la Generalitat de Catalunya: Sra. Marina Miquel Vives, subdirectora general del Patrimoni Arquitectònic

Vicepresident segon: I·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona

Representant de la Diputació de Girona: Sr. Albert Piñeira i Brosel, President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació i vicepresident segon de la Diputació de Girona

Vicepresident tercer: Il·lm. Sr. Jordi Munell i García, alcalde de Ripoll

Vocal: Sra. Montsina Llimós i Casaponsa, regidora de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de Ripoll

Vocal: Sr. Josep Calatayud Cuenca, director dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona

Vocal: Mn. Josep Sala i Subirana, rector de Santa Maria de Ripoll i president de la Comissió Executiva

Vocal: Sra. Michèle Boix i Buscail

Tresorer: Sr. Xavier Rudé i Payró

Secretari: Sr. Jordi Brull i Mir

MENU