Plaça de l’Abat Oliba s/n - 17500 Ripoll+34 972 704203informacio@monestirderipoll.cat

ADEQUACIÓ DE LA NECRÒPOLIS DEL MONESTIR PER A LA SEVA VISITA

Avancen a bon ritme els treballs d’instal·lació de passeres metàl·liques, baranes, il·luminació i elements de visita museística de les restes de la necròpolis (necro = mort; polis = ciutat, ciutat dels morts) situada sota el presbiteri de Santa Maria. Amb la intenció que aviat pugui ser visitable tant per als ripollesos com per als forans, durant aquest estiu s’estan acabant de posar a punt les estructures per a poder accedir amb garanties i seguretat a aquest racó encara poc conegut del tresor de la vila comtal.

El projecte d’arranjament i obertura a la visita pública del subsòl del presbiteri i capçalera de l’església es presenta com una actuació de cara a potenciar els valors patrimonials de l’edifici i dels seus testimonis històrics. En especial en relació amb les seves etapes més primigènies, posant a l’abast dels visitants la possibilitat de contemplar els fonaments dels absis de la capçalera de l’església abacial d’Oliba.

Juntament amb aquests testimonis del segle XI, la visita permetrà la contemplació dels diversos nivells de les diferents necròpolis descobertes, arran de les excavacions arqueològiques realitzades en les que s’identificaren restes d’una àrea de cementiri (=dormitori) al de datació tardoromana anteriors fins i tot al mateix monestir. De la mateixa manera es podran observar dos grans nivells d’ús com a necròpolis, que ja poden ser relacionats directament amb l’establiment de la comunitat religiosa a la zona anteriors a les obres d’Oliba.

L’entitat i valor de tots aquests elements es potenciarà a través d’una passera de relliga metàl·lica lleugerament elevada respecte del nivell actual. Uns elements informatius de fàcil lectura des del passadís metàl·lic permetran un millor coneixement dels testimonis que hom visita. Els objectius que persegueix aquesta nova proposta museogràfica, que ha de venir a completar la visita del monestir medieval, són:

  1. Donar a conèixer  els trets diferencials dels que ha estat seqüència cronològica i estructural del subsòl.
  2. Identificar els elements descoberts i els paraments i estructures que restaran a la vista.
  3. Desenvolupar una informació concreta sobre localització i continguts integrats a la resta de la història.
  4. Establir una jerarquia formal i informativa en adaptació a la visita proposada.

Generar una proposta museogràfica en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

MENU